Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI)

“Dossiers zijn mensen”

Om incasso op een maatschappelijk verantwoorde wijze te doen is het in de eerste plaats van belang in te zien dat achter elk dossier een of meerdere mensen zitten. Mensen vaak met problemen en stress. Mensen die als mensen behandeld willen en dienen te worden.

“Geen standaardaanpak”

Uiteraard begint elk traject met dezelfde brief, maar vanaf dat moment is er bij ons geen rigide standaardaanpak. Elke mens is uniek en dat geldt dus ook voor ieder mens met schulden. Kern is om altijd in contact te komen met de debiteur. Alleen immers door contact met de debiteur kom je er achter wat de reden is dat er niet betaalt wordt en kun je ook een oplossing vinden.

“Wees open en duidelijk”

Soms is uitleg het enige wat nodig is. Onbegrip over de rekening, de kosten of de benadering leidt al snel tot niet betalen. Daarom zijn wij open over de opbouw van de vordering, geven wij uitleg over de regels en staan wij open voor de vragen die bij een debiteur leven. En soms is alleen die uitleg al afdoende of was het belangrijkste dat een debiteur zich gehoord voelt in zijn klacht.

“Denk in oplossingen”

Moeilijkheden bedenken is vaak heel makkelijk, maar zelden een effectieve weg. Starheid is vaak zo’n moeilijkheid. Wij beseffen dat een gang naar de rechter geld en tijd kost en zelden leidt tot een snellere afhandeling. Daarom werken wij samen met de debiteur aan een oplossing, kijken wij mee naar mogelijkheden en spreken haalbare regelingen af.

“Handel naar de wet en regelgeving”

Eigenlijk een inkoppertje voor een juridisch adviesbureau. Hou je altijd aan de regels, dreig niet met zaken die onmogelijk zijn en bereken geen onredelijke kosten. De kosten voor incassowerkzaamheden zijn sowieso in 2012 wettelijk vastgelegd in de Wet Incassokosten. Daarnaast treedt in 2023 de Wet kwaliteit incassodienstverlening in werking die duidelijke regels oplegt aan incassodienstverleners.