Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Uiteraard zetten ook wij ons in om ons werk maatschappelijk verantwoord te doen.
Nog voordat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een begrip werd, waren wij daar al mee bezig. Juist bij juridische dienstverlening is het immers van belang om het grotere geheel in beeld te houden en niet alleen te letten op het belang van de klant, maar ook het belang van de tegenpartij en de samenleving. Wil je immers tot een goede en gedegen oplossing komen, dan is het zaak ook de belangen van de tegenpartij in te zien.

Wij incasseren Maatschappelijk Verantwoord (MVI) met oog voor de belangen van zowel de debiteur als de crediteur. Wij begrijpen dat het incasseren van openstaande facturen niet alleen een zakelijke kwestie is, maar ook een ethische en maatschappelijke kwestie. Daarom bieden wij onze cliënten een verantwoordelijke en duurzame aanpak van het incasseren van schulden, met het behoud van een goede relatie tussen crediteur en debiteur.

Juist door te beseffen dat ons werk impact heeft op de samenleving en het milieu, hebben wij ons toegewijd om duurzaamheid, ethiek en sociale verantwoordelijkheid in al onze bedrijfsactiviteiten te integreren. Als juridisch adviesbureau, weten wij immers als geen ander dat onze beslissingen en acties invloed hebben op onze cliënten, debiteuren en de samenleving als geheel. We erkennen de noodzaak om onze rol als een actieve en verantwoordelijke speler in de samenleving te nemen. Alleen al schuldenproblematiek kost de samenleving jaarlijks vele miljoenen. Wij streven daarom de kosten zo laag mogelijk het houden en het gerechtelijke systeem zo min mogelijk te belasten.

“Maatschappelijk verantwoord handelen is in het voordeel van de schuldeiser en de schuldenaar”


Waarom wij al zo vroeg deze weg zijn ingeslagen is omdat het uiteindelijk ook veel beter werkt. Maatschappelijk verantwoord handelen is in het voordeel van de schuldeiser en de schuldenaar. De schuldenaar wordt niet opgezadeld met extra kosten, gerechtsdeurwaarders en beslaglegging, terwijl de schuldeiser ook geen kosten hoeft te maken voor de gang naar de rechter en het laten uitvoeren van een vonnis.

Daarnaast hebben wij ons gecommitteerd aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk door het gebruik van milieuvriendelijke producten en diensten en het minimaliseren van ons energieverbruik. Als juridisch adviesbureau houden wij ons verder uiteraard aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.