Privacyverklaring

Laatstelijk bijgewerkt op 22 mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van Van den Bosch | Advies & Incasso te weten www.adviesenincasso.nl en balie.adviesenincasso.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken van websitebezoekers de volgende gegevens:
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- De pagina's op onze websites die u bezoekt

Daarnaast kunt u via webformulieren op onze websites berekeningen uitvoeren, een opdracht indienen of een vraag/opmerking achterlaten.
Van de incassocalculator wordt uitsluitend opgeslagen hoe vaak deze gebruikt wordt
Van de overige formulieren worden de gegevens beveiligd over het internet getransporteerd via SSL en, indien u er voor kiest de gegevens die u heeft ingevuld aan ons te versturen, middels een intern emailsysteem aan ons ge-emailed.
De door u verstrekte gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen die voorzien is van de laatste beveiligingsupdates en fysiek op ons kantoor staat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@adviesenincasso.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij gebruiken de gegevens om onze websites te optimaliseren en bezoekersgegevens te analyseren. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren:
De via de website verzamelde gegevens worden volledig geanonimiseerd (met uitzondering van door u verstrekte gegevens via formulieren). Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:
- dossiers worden bewaard tot maximaal 2 jaar na sluiting van het dossier;
- fiscale gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard;
- overige persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar na het einde van het doel waarmee ze zijn verkregen bewaard.

Delen met anderen
Van den Bosch | Advies & Incasso verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Een verzoek hiertoe kunt u doen via onze website, meer in het bijzonder via de pagina https://balie.adviesenincasso.nl/AVG

Beveiliging
Van den Bosch | Advies & Incasso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@adviesenincasso.nl

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke is:
Van den Bosch | Advies & Incasso
Nieuwstraat 97-C
3732 DJ De Bilt
Tel: 030 - 87 88 524
Email: privacy@adviesenincasso.nl