Indienen Incasso-opdracht

U heeft een vordering:

Voorwaarden No cure no pay-incasso

 • de vordering mag niet ouder zijn dan 12 maanden;
 • u mag de vordering niet eerder aan een ander ter inning hebben uitbesteed;
 • de vordering moet terecht zijn(*)
 • bij een vordering op een particulier moet voorafgaand aan de opdracht een correcte veertiendagenbrief verzonden zijn.

Heeft u bij een vordering op een particulier geen correcte veertiendagenbrief verzonden, dan sturen wij die als eerste naar uw debiteur. In het geval de debiteur alsnog betaalt binnen de termijn, berekenen wij aan u € 40,00 (exclusief btw) door. Wij zullen u uiteraard van te voren hierover informeren, zodat u er ook voor kunt kiezen zelf de veertiendagenbrief te verzenden.

Indienen vordering

U kunt uw vordering(en) op de volgende manieren indienen bij ons:

Wat dient u mee te sturen

Wij verzoeken u als bijlage mee te sturen:

 • de factuur;
 • alle correspondentie die relevant is;
 • indien van toepassing, de veertiendagenbrief.

Wat wij doen:

Nadat uw vordering bij ons is binnengekomen,

 • kijken wij de vordering na op juistheid,
 • verifiëren wij de NAW gegevens van uw debiteur zover mogelijk,
 • indien de debiteur een bedrijf is beoordelen wij de kredietwaardigheid,
 • wij gaan na of uw debiteur in een schuldsanering zit, onder bewind of curatele staat of failliet is.

Hierna ontvangt u van ons een bevestiging van de opdracht en gaat de eerste brief naar uw debiteur.
Van het verdere verloop houden wij u op de hoogte.

 

(*) Indien er sprake is van oplichting, misleiding of anderszins sprake is van een strafbaar feit, zullen wij aangifte doen en de schade volledig op u verhalen.
Is er verweer, dan dient u alle relevante stukken te hebben ingedient bij uw opdracht. Er mag u niets te verwijten vallen waardoor de vordering niet (geheel) opeisbaar is.