= 2500){ $inckosten = "375.00"; } else { $inckosten =$hoofdsom * 0.15; $deelkosten = $hoofdsom * 0.15; $restant = $hoofdsom; } if ($hoofdsom >= 5000){ $inckosten = "625.00"; } else { if($hoofdsom > 2500) { $inckosten = 375 +(($hoofdsom - 2500) * 0.10); $deelkosten = (($hoofdsom - 2500) * 0.10); $restant = $hoofdsom - 2500; } } if ($hoofdsom >= 10000){ $inckosten = "875.00"; } else { if($hoofdsom >5000) { $inckosten = (625 +(($hoofdsom - 5000) * 0.05)); $deelkosten = (($hoofdsom - 5000) * 0.05); $restant = $hoofdsom - 5000; } } if ($hoofdsom >= 200000){ $inckosten = "2775.00"; } else { if($hoofdsom >10000) { $inckosten = (875 + (($hoofdsom - 10000) * 0.01)); $deelkosten =(($hoofdsom - 10000) * 0.01); $restant = ($hoofdsom - 10000); } } if ($hoofdsom >= 1000000){ $inckosten = "6775"; } else { if($hoofdsom > 200000) { $inckosten = 2775 + (($hoofdsom - 200000) * 0.005); $deelkosten= (($hoofdsom - 200000) * 0.005); $restant = $hoofdsom - 200000; } } if($inckosten < 40) { $inckosten = "40.00"; } $Totaal = $inckosten + $hoofdsom; $BTW21 = $inckosten * 0.21; $INBTW21 = $inckosten + $BTW21; $TINBTW21 = $hoofdsom+ $inckosten + $BTW21; $filename = "IKClog.txt"; $Stream = fopen($filename, "a"); if ($_SERVER['HTTPS']){ $http = "HTTPS ";} else { $http = "HTTP ";} $datum = date(DATE_RFC1036); $string = $http."| ".$datum." | ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." | EUR ".$hoofdsomF."\n"; fputs($Stream, $string); fclose($Stream); ?>
Incassokostencalculator
Factuurbedrag:
Maximale incassokosten:


----------------- +
Totaalbedrag
21% btw over incassokosten
Incassokosten incl 21% btw:
Totaal incl 21% btw:
U berekent zelf nooit btw over de incassokosten. De btw wordt berekend door het incassobureau.