Informatie voor debiteuren (Rechtszaken)

Bent u middels ons gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen?

Indien u namens een ander bent gedagvaard klik dan hier voor meer informatie

Bent u het eens met de vordering?

U kunt het bedrag in één keer voldoen:

Als u het eens bent met de vordering en u kunt deze ineens voldoen, dan dient u met spoed contact met ons op te nemen voor de actuele hoogte van de vordering.
Vanaf het moment dat u gedagvaard bent, dient u naast het in de dagvaarding geëiste bedrag namelijk ook de kosten voor de betekening van de dagvaarding en één punt van het liquidatietarief/salaris gemachtigde te voldoen. Het eerste bedrag staat onderaan de dagvaarding het tweede bedrag kunt u hier vinden op de website van de Rechtspraak.
Let op dat het bedrag daadwerkelijk op onze derdengeldenrekening dient te zijn bijgeschreven twee werkdagen voor de in de dagvaarding vermelde zittingsdag. Melden dat u gaat betalen is zinloos.

U kunt het bedrag NIET in één keer voldoen:

Als u de vordering niet in één keer kunt voldoen is het van belang dat u in ieder geval zo veel mogelijk uiterlijk de tweede werkdag voor de in de dagvaarding vermelde zittingsdag voldoet. Wij zullen dan de eis ter zitting verminderen met het bedrag dat u heeft voldaan. Een betalingsregeling treffen wij in dit stadium niet.

Bent u het niet eens met de vordering?

Als u het niet eens bent met de vordering (eis) dan dient u zich voor de rechter te verweren. Bij procedures voor de kantonrechter mag u dit zelf doen. Dient de zaak voor de civiele rechtbank of een gerechtshof, dan is vaak bijstand van een advocaat verplicht. U kunt in de dagvaarding lezen of u zelf of met een gemachtigde in de procedure dient te verschijnen of uitsluitend middels advocaat.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Rechtspraak of bij het Juridisch Loket.