Verbintenissenrecht

Van uw aankoop bij de supermarkt tot het kopen van een woning en van uw lidmaatschap van de sportclub tot vergoeding van schade bij onrechtmatig handelen. Allemaal zaken die we dagelijks doen of maar één keer in ons leven, zijn juridisch vastgelegd in de wet. Het deel wat specifiek hierover gaat noemen we Het verbintenissen of overeenkomstenrecht, het onderdeel van het recht dat zich bezighoud met rechtsverhoudingen tussen bedrijven onderling of met burgers of burgers onderling.

Oplossen van conflicten

Soms is een enkel advies of samen praten al de oplossing voor een conflict. Wij kunnen u daarbij helpen door u van advies te voorzien over uw rechtspositie of een brief te sturen naar de tegenpartij. En als dat niet tot de oplossing leidt kunnen wij u uiteraard ook verder helpen, als het moet tot en met de rechter.

Rechtsbijstand in een geschil

Heeft u een juridisch geschil met een bedrijf over een overeenkomst zoals een aankoop of een geleverde dienst, dan hebben wij de kennis om namens u de tegenpartij aan te spreken en uw positie te verdedigen.

Opstellen overeenkomsten

Huurcontracten, vaststellingsovereenkomsten, contracten voor het leveren van een product of dienst. Wij zijn gespecialiseerd niet alleen in de uitleg van overeenkomsten, maar ook in het opstellen daarvan.

Algemene voorwaarden

Wilt u voor uw bedrijf Algemene Voorwaarden laten opstellen die specifiek zijn voor uw onderneming of product. Dat kunnen wij voor uw doen.